Velg skjema

Uføretrygd

Jeg vil søke om uføretrygd

Hvis du har varig nedsatt inntektsevne på grunn av sykdom eller skade, kan du ha rett til uføretrygd. Før du søker må det være avklart med NAV at du ikke kan være i arbeid.

Les mer om uføretrygd

Hvis du har varig nedsatt inntektsevne på grunn av sykdom eller skade, kan du ha rett til uføretrygd. Før du søker må det være avklart med NAV at du ikke kan være i arbeid.