Beholde AAP under opphold i utlandet

Beholde AAP under opphold i utlandet