Inntektsendring - uføretrygd

Lever søknaden på nett

  • Logg inn med BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides
  • Fyll ut søknaden
  • Send direkte til NAV

Søker du uføretrygd og har bodd i utlandet eller har barn under 18 år, må du sende søknaden i posten ved å klikke lenken nederst på siden ("Jeg vil heller sende søknaden i posten"). Alle kan melde fra elektronisk om inntektsendring knyttet til uføretrygd - med og uten barnetillegg.