Velg skjema

Barnetillegg - uføretrygd

Jeg vil søke om barnetillegg til uføretrygden

Du kan søke om barnetillegg til uføretrygden hvis du forsørger barn under 18 år. Barnetillegget blir behovsprøvd ut fra begge foreldrenes inntekt. Hvis du ikke bor sammen med den andre forelderen til barnet, blir barnetillegget behovsprøvd ut fra inntekten din.

Les mer om barnetillegg og uføretrygd

Du kan søke om barnetillegg til uføretrygden hvis du forsørger barn under 18 år. Barnetillegget blir behovsprøvd ut fra begge foreldrenes inntekt. Hvis du ikke bor sammen med den andre forelderen til barnet, blir barnetillegget behovsprøvd ut fra inntekten din.