Velg skjema

Yrkesskade

Jeg skal melde fra om skade/sykdom påført under arbeid på norsk eller utenlandsk landterritorium

Dette skjemaet bruker du når du skal melde fra om skade eller sykdom som har oppstått i arbeid på norsk eller utenlandsk landterritorium. 

Les mer om yrkesskade

Dette skjemaet bruker du når du skal melde fra om skade eller sykdom som har oppstått i arbeid på norsk eller utenlandsk landterritorium. 

Jeg skal melde fra om skade/sykdom påført i forbindelse med petroleumsvirksomhet til havs

Dette skjemaet bruker du når du skal melde fra om skade eller sykdom som har oppstått i forbindelse med petroleumsvirksomhet til havs.

Les mer om yrkesskade

Dette skjemaet bruker du når du skal melde fra om skade eller sykdom som har oppstått i forbindelse med petroleumsvirksomhet til havs.

Jeg skal melde fra om skade/sykdom påført under tjeneste på skip eller under fiske/fangst

Dette skjemaet bruker du når du skal melde fra om skade eller sykdom som har oppstått under tjeneste på skip eller under fiske/fangst.

Les mer om yrkesskade

Dette skjemaet bruker du når du skal melde fra om skade eller sykdom som har oppstått under tjeneste på skip eller under fiske/fangst.

Jeg skal melde fra om skade/sykdom som er påført under militær tjenestegjøring

Dette skjemaet bruker du når du skal melde fra om skade eller sykdom som er påført eller oppstått under militær tjenestegjøring.

Les mer om yrkesskade

Dette skjemaet bruker du når du skal melde fra om skade eller sykdom som er påført eller oppstått under militær tjenestegjøring.

Jeg vil søke om opptak i frivillig trygd med rett til særytelser ved yrkesskade for selvstendig næringsdrivende

Dette skjemaet brukes av selvstendig næringsdrivende for å søke om opptak i frivillig trygd med rett til særytelser ved yrkesskade.            

Les mer om yrkesskade

Dette skjemaet brukes av selvstendig næringsdrivende for å søke om opptak i frivillig trygd med rett til særytelser ved yrkesskade.