Velg skjema

Sykepenger

Inntektsopplysninger for selvstendig næringsdrivende og/eller frilansere som skal ha sykepenger

Dette skjemaet skal du fylle ut når du skal søke om sykepenger fra NAV. Du skal kun fylle ut og sende inn dette skjemaet én gang. Hvis du sender inn nye sykepengekrav (forlengelser) skal du ikke fylle ut skjemaet.

Les mer om sykepenger til selvstendig næringsdrivende og frilanser

Dette skjemaet skal du fylle ut når du skal søke om sykepenger fra NAV. Du skal kun fylle ut og sende inn dette skjemaet én gang. Hvis du sender inn nye sykepengekrav (forlengelser) skal du ikke fylle ut skjemaet.

Jeg har reiseutgifter i stedet for sykepenger som jeg ønsker å få refundert

For at du skal kunne fremsette krav om refusjon, må du ha søkt og fått innvilget reisetilskudd fra NAV. Du skal bruke dette skjemaet hver gang du sender inn dokumentasjon på reiseutgifter som du søker om refusjon for. Reisetilskuddet skal dekke nødvendige ekstra...

For at du skal kunne fremsette krav om refusjon, må du ha søkt og fått innvilget reisetilskudd fra NAV.

Du skal bruke dette skjemaet hver gang du sender inn dokumentasjon på reiseutgifter som du søker om refusjon for.

Reisetilskuddet skal dekke nødvendige ekstra transportutgifter. Du kan få reisetilskudd i stedet for sykepenger eller i kombinasjon med graderte sykepenger, jf folketrygdlovens § 8-14.

Jeg har sykmelding fra lege i utlandet og vil søke om sykepenger i Norge

Dersom du har sykmelding fra lege utenfor Norge, må du fylle ut dette skjemaet, vedlegge sykmeldingen og sende til NAV.

Dersom du har sykmelding fra lege utenfor Norge, må du fylle ut dette skjemaet, vedlegge sykmeldingen og sende til NAV.

Jeg var midlertidig uten arbeid da jeg ble syk, og vil søke om sykepenger

Yrkesaktive medlemmer som på sykmeldingstidspunktet midlertidig har vært ute av inntektsgivende arbeid i mindre enn en måned, og som fremdeles er ute av inntektsgivende arbeid, eller har vært i arbeid uten å fylle vilkåret om fire ukers opptjeningstid, kan ha krav på sykepenger fra NAV....

Yrkesaktive medlemmer som på sykmeldingstidspunktet midlertidig har vært ute av inntektsgivende arbeid i mindre enn en måned, og som fremdeles er ute av inntektsgivende arbeid, eller har vært i arbeid uten å fylle vilkåret om fire ukers opptjeningstid, kan ha krav på sykepenger fra NAV.

Unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger – langvarig eller kronisk sykdom

Dette skjemaet brukes når du skal sende inn søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til arbeidstaker som lider av en langvarig eller kronisk sykdom.

Les mer om kronisk syk arbeidstaker

Dette skjemaet brukes når du skal sende inn søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til arbeidstaker som lider av en langvarig eller kronisk sykdom.

Unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger – svangerskapsrelatert fravær

Dette skjemaet brukes til å søke om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til en arbeidstaker som har sykefravær på grunn av svangerskap, og som ikke kan omplasseres til annet arbeid i virksomheten.

Les mer om gravid arbeidstaker

Dette skjemaet brukes til å søke om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til en arbeidstaker som har sykefravær på grunn av svangerskap, og som ikke kan omplasseres til annet arbeid i virksomheten.

Jeg vil søke om å beholde sykepenger mens jeg oppholder meg utenfor Norge

Denne søknaden bruker du hvis du ønsker å reise ut av Norge mens du er sykmeldt og du samtidig ønsker å beholde sykepengene. Du må sende søknaden før du reiser.Skal du avvikle lovbestemt ferie utenfor Norge, skal du ikke søke. I stedet krysser du av for ferie i søknaden om sykepenger som sendes...

Denne søknaden bruker du hvis du ønsker å reise ut av Norge mens du er sykmeldt og du samtidig ønsker å beholde sykepengene. Du må sende søknaden før du reiser.

Skal du avvikle lovbestemt ferie utenfor Norge, skal du ikke søke. I stedet krysser du av for ferie i søknaden om sykepenger som sendes etter at sykmeldingsperioden er over.