Velg skjema

Omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger

Jeg vil søke om pleiepenger ved pleie av nærstående i hjemmet i livets sluttfase

Hvis du skal søke om pleiepenger for nærstående i livets sluttfase, skal legen eller den helseinstitusjonen som har behandlet pasienten, fylle ut legeerklæring på søknadsskjemaet NAV 09-12.05. Den pleietrengende skal i skjemaet samtykke til pleien. Skjemaet må også fylles ut og signeres av...

Hvis du skal søke om pleiepenger for nærstående i livets sluttfase, skal legen eller den helseinstitusjonen som har behandlet pasienten, fylle ut legeerklæring på søknadsskjemaet NAV 09-12.05. Den pleietrengende skal i skjemaet samtykke til pleien. Skjemaet må også fylles ut og signeres av søkeren, og sendes til NAV.

Hvis du er arbeidstaker, skal arbeidsgiver sende opplysninger om inntekten din til NAV digitalt.

Jeg vil søke om opplæringspenger i forbindelse med omsorg for et funksjonshemmet barn

Hvis du skal søke om opplæringspenger, skal helseinstitusjon eller lege fylle ut og signere legeerklæring (del 2 og 3) på søknadsskjemaet NAV 09-11.08. Skjemaet må også fylles ut og signeres av søkeren(e), og sendes til NAV.Dersom du er arbeidstaker skal arbeidsgiver sende opplysninger om...

Hvis du skal søke om opplæringspenger, skal helseinstitusjon eller lege fylle ut og signere legeerklæring (del 2 og 3) på søknadsskjemaet NAV 09-11.08. Skjemaet må også fylles ut og signeres av søkeren(e), og sendes til NAV.

Dersom du er arbeidstaker skal arbeidsgiver sende opplysninger om inntekten din til NAV.

Forhåndsgodkjenning av øket antall stønadsdager med omsorgspenger

Dersom du har kronisk syke eller funksjonshemmede barn under 18 år, kan du få øket antall stønadsdager med omsorgspenger. Du bruker dette skjemaet for å søke om forhåndsgodkjenning av øket antall stønadsdager.

Dersom du har kronisk syke eller funksjonshemmede barn under 18 år, kan du få øket antall stønadsdager med omsorgspenger. Du bruker dette skjemaet for å søke om forhåndsgodkjenning av øket antall stønadsdager.