Velg skjema

Grunn- og hjelpestønad

Jeg vil søke om grunnstønad

Dette skjemaet bruker du hvis du vil søke om stønad til ekstrautgifter på grunn av en sykdom, skade eller medfødte feil og misdannelser (lyte). Hvis du søker på vegne av en annen person, må du fylle inn fødselsnummeret på personen søknaden gjelder. Gjelder den for eksempel et barn, er det...

Dette skjemaet bruker du hvis du vil søke om stønad til ekstrautgifter på grunn av en sykdom, skade eller medfødte feil og misdannelser (lyte). Hvis du søker på vegne av en annen person, må du fylle inn fødselsnummeret på personen søknaden gjelder. Gjelder den for eksempel et barn, er det barnets fødselsnummer du fyller inn.