Velg skjema

Arbeids- og utdanningsreiser

Jeg vil søke om stønad til arbeids- og utdanningsreiser

Gjelder kun dersom du har varige problemer med å bruke offentlig transport til arbeid eller arbeidsrettet utdanning, og er avhengig av annen transport.

Mottar du arbeidsavklaringspenger eller tiltakspenger og deltar i arbeidsrettet tiltak skal du benytte skjema for tilleggsstønader.

 

Les mer om stønad til arbeids- og utdanningsreiser

Gjelder kun dersom du har varige problemer med å bruke offentlig transport til arbeid eller arbeidsrettet utdanning, og er avhengig av annen transport.

Mottar du arbeidsavklaringspenger eller tiltakspenger og deltar i arbeidsrettet tiltak skal du benytte skjema for tilleggsstønader.