Velg skjema

Tilleggsstønader

Jeg vil søke om tilleggsstønader

For å få tilleggsstønader må du delta på arbeidsrettet aktivitet etter avtale med NAV. Du kan helt eller delvis få dekket utgifter du har i forbindelse med aktiviteten du deltar på, som reise, læremidler, pass av barn,  pleie og tilsyn av familiemedlemmer, boutgifter og flytting.

Les mer om tilleggsstønader.

For å få tilleggsstønader må du delta på arbeidsrettet aktivitet etter avtale med NAV. Du kan helt eller delvis få dekket utgifter du har i forbindelse med aktiviteten du deltar på, som reise, læremidler, pass av barn,  pleie og tilsyn av familiemedlemmer, boutgifter og flytting.