Velg skjema - ettersendelse

Bistand fra NAV for å komme i arbeid

Jeg mottar dagpenger, og ønsker kurs eller utdanning

Som hovedregel har du ikke rett til dagpenger hvis du er skoleelev eller student, men det er noen unntak. Dersom du ønsker å beholde dagpenger mens du er skoleelev, må du søke om dette.

Les mer om vilkår for å få dagpenger

Som hovedregel har du ikke rett til dagpenger hvis du er skoleelev eller student, men det er noen unntak. Dersom du ønsker å beholde dagpenger mens du er skoleelev, må du søke om dette.