Velg skjema - ettersendelse

Opphold eller arbeid utenfor Norge

Jeg vil søke om dagpenger i et annet EØS-land, og trenger attest PD U1

Du kan ta med deg dagpengerettigheter som du har opparbeidet i Norge, hvis du flytter fra Norge til et annet EØS-land. For å dokumentere dine opptjente dagpengerettigheter, må du be om å få en attest PD U1.

Les mer om å være arbeidssøker i utlandet

Du kan ta med deg dagpengerettigheter som du har opparbeidet i Norge, hvis du flytter fra Norge til et annet EØS-land. For å dokumentere dine opptjente dagpengerettigheter, må du be om å få en attest PD U1.