Velg skjema - ettersendelse

Opphold eller arbeid utenfor Norge

Jeg skal oppholde meg i EØS/Sveits

Dette skjemaet bruker du hvis du skal oppholde deg eller bo midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits uten å arbeide, og vil søke om å være omfattet av norsk trygdelovgivning. Dette kan for eksempel gjelde deg som er student eller familiemedlem til en utsendt arbeidstaker.Får du pensjon eller...

Dette skjemaet bruker du hvis du skal oppholde deg eller bo midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits uten å arbeide, og vil søke om å være omfattet av norsk trygdelovgivning. Dette kan for eksempel gjelde deg som er student eller familiemedlem til en utsendt arbeidstaker.

Får du pensjon eller uføretrygd fra folketrygden og flytter til et annet EØS-land/Sveits, må du kontakte Helfo for å få bekreftelse på at du har rett til helsetjenester.

Jeg vil søke om dagpenger i et annet EØS-land, og trenger attest PD U1

Du kan ta med deg dagpengerettigheter som du har opparbeidet i Norge, hvis du flytter fra Norge til et annet EØS-land. For å dokumentere dine opptjente dagpengerettigheter, må du be om å få en attest PD U1.

Les mer om å være arbeidssøker i utlandet

Du kan ta med deg dagpengerettigheter som du har opparbeidet i Norge, hvis du flytter fra Norge til et annet EØS-land. For å dokumentere dine opptjente dagpengerettigheter, må du be om å få en attest PD U1.