Velg skjema - ettersendelse

Opphold eller arbeid utenfor Norge

Jeg skal oppholde meg i et annet EØS-land eller Sveits

Trykk på vis hele teksten for informasjon dersom du skal søke på vegne av egne barn eller andre. Dette skjemaet bruker du hvis du skal oppholde deg eller bo midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits uten å arbeide, og vil søke om å være omfattet av norsk trygdelovgivning (f.eks om du er...

Trykk på vis hele teksten for informasjon dersom du skal søke på vegne av egne barn eller andre. Dette skjemaet bruker du hvis du skal oppholde deg eller bo midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits uten å arbeide, og vil søke om å være omfattet av norsk trygdelovgivning (f.eks om du er student eller familiemedlem til en utsendt arbeidstaker). 

Skal du arbeide i denne perioden, må du bruke skjema NAV 02-08.07. 

Får du pensjon eller uføretrygd fra folketrygden og flytter til et annet EØS-land/Sveits, må du kontakte Helsenorge for å få bekreftelse på at du har rett til helsetjenester.

Reiser du sammen med barn, må det fylles ut egen søknad for hvert barn. Søknaden må sendes i posten, vedlagt en førsteside med barnets fødselsnummer. 

Skal du sende inn søknad på vegne av en annen person, må søknaden sendes i posten, sammen med en førsteside med fødselsnummeret til den personen søknaden gjelder. Når du logger deg inn på Ditt NAV, kommer du inn på din personlige side på nav.no. Herfra kan du kun sende inn søknader som gjelder deg personlig, siden dokumenter sendt via Ditt NAV får din signatur og blir arkivert på deg i våre systemer.

Jeg vil søke om dagpenger i et annet EØS-land, og trenger attest PD U1

Du kan ta med deg dagpengerettigheter som du har opparbeidet i Norge, hvis du flytter fra Norge til et annet EØS-land. For å dokumentere dine opptjente dagpengerettigheter, må du be om å få en attest PD U1.

Les mer om å være arbeidssøker i utlandet

Du kan ta med deg dagpengerettigheter som du har opparbeidet i Norge, hvis du flytter fra Norge til et annet EØS-land. For å dokumentere dine opptjente dagpengerettigheter, må du be om å få en attest PD U1.