Velg skjema - ettersendelse

Opphold eller arbeid i Norge og på norsk kontinentalsokkel

Jeg vil søke om å bli medlem i folketrygden under opphold i Norge

Hvis du skal arbeide eller oppholde deg i Norge og ikke er pliktig medlem, kan du søke om frivillig medlemskap i folketrygden. Dette kan gjelder for deg som f. eks er utenlandsk statsborger og arbeider for en utenlandsk ambassade eller skal studere her under 12 måneder.

Les mer om frivillig medlemskap i folketrygden

Hvis du skal arbeide eller oppholde deg i Norge og ikke er pliktig medlem, kan du søke om frivillig medlemskap i folketrygden. Dette kan gjelder for deg som f. eks er utenlandsk statsborger og arbeider for en utenlandsk ambassade eller skal studere her under 12 måneder.

Jeg arbeider i Norge og vil søke om kontantstøtte

Dersom du har barn som bor hos deg, kan du ha rett til kontantstøtte fra Norge. Dette gjelder også om du arbeider på norsk kontinentalsokkel.

Les mer om barnetrygd og kontantstøtte for utenlandske arbeidstakere i Norge

Dersom du har barn som bor hos deg, kan du ha rett til kontantstøtte fra Norge. Dette gjelder også om du arbeider på norsk kontinentalsokkel.

Jeg mottar barnetrygd fra et annet EØS-land og arbeider fortsatt på norsk kontinentalsokkel

Hvis du får barnetrygd fra et annet EØS-land, og har arbeidet/arbeider på NORSK kontinentalsokkel, kan du få deler av norsk barnetrygd for den perioden du har arbeidet på norsk kontinentalsokkel. Du må dokumentere arbeidsforholdet på NORSK kontinentalsokkel for den samme perioden du...

Hvis du får barnetrygd fra et annet EØS-land, og har arbeidet/arbeider på NORSK kontinentalsokkel, kan du få deler av norsk barnetrygd for den perioden du har arbeidet på norsk kontinentalsokkel. Du må dokumentere arbeidsforholdet på NORSK kontinentalsokkel for den samme perioden du søker om barnetrygd.

Jeg arbeider i Norge og vil søke om barnetrygd

Dersom du har barn som bor hos deg, kan du ha rett til barnetrygd fra Norge. Dette gjelder også om du arbeider på norsk kontinentalsokkel.

Les mer om barnetrygd og kontantstøtte for utenlandske arbeidstakere i Norge

Dersom du har barn som bor hos deg, kan du ha rett til barnetrygd fra Norge. Dette gjelder også om du arbeider på norsk kontinentalsokkel.