Velg skjema - ettersendelse

Familiepleier

Jeg vil søke om stønad til skolepenger

Dette skjemaet bruker du når du som tidligere familiepleier vil søke om dekning av utgifter til skolepenger, eksamensavgift, semesteravgift i forbindelse med nødvendig og hensiktsmessig utdanning. Vilkårene for disse stønadene er de samme som for enslig mor/far.  Du kan ha rett til flere...

Dette skjemaet bruker du når du som tidligere familiepleier vil søke om dekning av utgifter til skolepenger, eksamensavgift, semesteravgift i forbindelse med nødvendig og hensiktsmessig utdanning. Vilkårene for disse stønadene er de samme som for enslig mor/far.  Du kan ha rett til flere stønader (tilleggsstønader). Søker du om tilleggsstønader, må du sende digital søknad på nav.no

Les mer om tilleggsstønader

Les mer om stønader til skolepenger