Ettersendelse økonomisk sosialhjelp

Ettersend til elektronisk søknad

  • Logg inn med BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides
  • Skann eller ta bilde av vedlegg
  • Last opp vedleggene og send direkte til NAV

Elektronisk ettersendelse vil kun fungere hvis du sendte søknaden elektronisk

Hvis du ikke har mulighet til å ettersende til søknad om sosialhjelp elektronisk, må du ta kontakt med det lokale NAV-kontoret ditt. NAV-kontoret kan hjelpe deg med informasjon og veiledning.