Velg skjema - ettersendelse

Kommunikasjon og kognisjon

Jeg har kognitive vansker og vil søke om hjelpemidler

Her finner du skjema for å søke om hjelpemidler ved vansker med å huske, planlegge og organisere aktiviteter, forstå tiden m.m.

Les mer om hjelpemidler for kognitiv funksjonsnedsettelse

Her finner du skjema for å søke om hjelpemidler ved vansker med å huske, planlegge og organisere aktiviteter, forstå tiden m.m.