Velg skjema - ettersendelse

Diverse

Jeg vil bestille hjelpemidler gjennom bestillingsordningen

Dette skjema kan kun brukes dersom du er godkjent bestiller, og har fått opplæring i hjelpemiddelsentralenes bestillingsordning.

Dette skjema kan kun brukes dersom du er godkjent bestiller, og har fått opplæring i hjelpemiddelsentralenes bestillingsordning.

Jeg vil fylle ut en fullmakt ved søknad om hjelpemidler

Skjemaet benyttes når søker gir fullmakt til at søknad kan hentes fra nav.no og fylles ut av behandler/kartlegger i etterkant av kartlegging.

Last ned fullmaktsskjema

Skjemaet benyttes når søker gir fullmakt til at søknad kan hentes fra nav.no og fylles ut av behandler/kartlegger i etterkant av kartlegging.

Last ned fullmaktsskjema

Jeg vil søke om stønad til grunnmønster og spesialsøm

Hvis du skal søke om stønad til grunnmønster eller refusjon av utgifter du har hatt til søm av klær etter grunnmønster, bruker du dette skjemaet.

Les mer om stønad til grunnmønster og spesialsøm

Hvis du skal søke om stønad til grunnmønster eller refusjon av utgifter du har hatt til søm av klær etter grunnmønster, bruker du dette skjemaet.