Velg skjema - ettersendelse

Bil (motorkjøretøy)

Jeg vil søke om stønad til anskaffelse av bil (motorkjøretøy)

Dersom du søker om stønad til bil for barn under 18 år eller for en person som har verge, kan du ikke søke elektronisk. Da må du sende inn søknaden på papir. Du finner skjemaet og mer informasjon om vilkårene for å få stønad på www.nav.no/bil.

Dersom du søker om stønad til bil for barn under 18 år eller for en person som har verge, kan du ikke søke elektronisk. Da må du sende inn søknaden på papir. Du finner skjemaet og mer informasjon om vilkårene for å få stønad på www.nav.no/bil.

Jeg vil søke om refusjon av reiseutgifter knyttet til utprøving av bil

Dette skjemaet skal du kun bruke hvis du har hatt reiseutgifter i forbindelse med utprøving av bil og/eller spesialutstyr til bil. Det samme gjelder ved reparasjon av spesialutstyr. For refusjon av reiser til sykehus og andre tjenester som administreres av helseforetakene, gå...

Dette skjemaet skal du kun bruke hvis du har hatt reiseutgifter i forbindelse med utprøving av bil og/eller spesialutstyr til bil. Det samme gjelder ved reparasjon av spesialutstyr.

For refusjon av reiser til sykehus og andre tjenester som administreres av helseforetakene, gå til www.pasientreiser.no.