Velg skjema - ettersendelse

Svangerskapspenger

Jeg vil søke om svangerskapspenger

Svangerskapspenger gis til friske gravide kvinner som ikke kan fortsette i arbeidet under svangerskapet fordi det kan medføre risiko for skade på fosteret. 

Les mer om hvordan du søker

Svangerskapspenger gis til friske gravide kvinner som ikke kan fortsette i arbeidet under svangerskapet fordi det kan medføre risiko for skade på fosteret. 

Les mer om hvordan du søker