Velg skjema - ettersendelse

Kontantstøtte

Jeg vil søke om kontantstøtte

Kontantstøtte kan gis for barn mellom ett og to år og for adoptivbarn som ikke har begynt på skolen. Støtten kan tidligst gis fra måneden etter at barnet har fylt ett år, og kan maksimalt gis til og med måneden før barnet fyller to år, dvs. maksimalt i 11 måneder. Du kan sende inn søknaden din...

Kontantstøtte kan gis for barn mellom ett og to år og for adoptivbarn som ikke har begynt på skolen. Støtten kan tidligst gis fra måneden etter at barnet har fylt ett år, og kan maksimalt gis til og med måneden før barnet fyller to år, dvs. maksimalt i 11 måneder. Du kan sende inn søknaden din ca en måned før det tidspunktet du ønsker å få kontantstøtte.