Velg skjema - ettersendelse

Ektefellebidrag

Jeg vil søke om bidrag, endring, innkreving eller gi opplysninger i sak om ektefellebidrag

Hver av dere kan når som helst be om innkreving av det fastsatte ektefellebidraget.

Dersom du har spørsmål om ektefellebidrag, ta kontakt med NAV.

Hver av dere kan når som helst be om innkreving av det fastsatte ektefellebidraget.

Dersom du har spørsmål om ektefellebidrag, ta kontakt med NAV.