Velg skjema - ettersendelse

Barnetrygd

Jeg vil søke om utvidet barnetrygd

Dersom du er enslig forsørger, kan du søke om utvidet barnetrygd. Skal du ha utvidet barnetrygd, må du alltid fylle ut søknadsskjema. Skjemaet har forskjellig NAV-nr for om det er ordinær eller utvidet barnetrygd. Det er derfor viktig at du søker på skjemaet under dette punktet...

Dersom du er enslig forsørger, kan du søke om utvidet barnetrygd. Skal du ha utvidet barnetrygd, må du alltid fylle ut søknadsskjema.

Skjemaet har forskjellig NAV-nr for om det er ordinær eller utvidet barnetrygd. Det er derfor viktig at du søker på skjemaet under dette punktet når du søker om utvidet barnetrygd.

Jeg vil søke om barnetrygd

Ordinær barnetrygd gis som hovedregel automatisk når barnet blir født i Norge. Mottar du ikke barnetrygd, bruker du dette skjemaet for å søke om det. Skjemaet har forskjellig NAV-nr for om det er ordinær eller utvidet barnetrygd. Det er derfor viktig at du søker på skjemaet...

Ordinær barnetrygd gis som hovedregel automatisk når barnet blir født i Norge. Mottar du ikke barnetrygd, bruker du dette skjemaet for å søke om det.

Skjemaet har forskjellig NAV-nr for om det er ordinær eller utvidet barnetrygd. Det er derfor viktig at du søker på skjemaet under dette punktet når du søker om ordinær barnetrygd.

Jeg mottar barnetrygd fra et annet EØS-land og arbeider fortsatt på norsk kontinentalsokkel

Hvis du får barnetrygd fra et annet EØS-land, og har arbeidet/arbeider på NORSK kontinentalsokkel, kan du få deler av norsk barnetrygd for den perioden du har arbeidet på norsk kontinentalsokkel. Du må dokumentere arbeidsforholdet på NORSK kontinentalsokkel for den samme perioden du...

Hvis du får barnetrygd fra et annet EØS-land, og har arbeidet/arbeider på NORSK kontinentalsokkel, kan du få deler av norsk barnetrygd for den perioden du har arbeidet på norsk kontinentalsokkel. Du må dokumentere arbeidsforholdet på NORSK kontinentalsokkel for den samme perioden du søker om barnetrygd.