Velg skjema - ettersendelse

Uføretrygd

Jeg vil søke om uføretrygd

Hvis du har varig nedsatt inntektsevne på grunn av sykdom eller skade, kan du ha rett til uføretrygd. Før du søker må det være avklart med NAV at du ikke kan være i arbeid.

Les mer om uføretrygd

Hvis du har varig nedsatt inntektsevne på grunn av sykdom eller skade, kan du ha rett til uføretrygd. Før du søker må det være avklart med NAV at du ikke kan være i arbeid.

Jeg har uføretrygd og vil melde fra om inntektsendring

Når du ikke har barnetillegg, bruker du dette skjemaet for å melde fra om endringer i inntekten som kan ha betydning for uføretrygden din.

Når du ikke har barnetillegg, bruker du dette skjemaet for å melde fra om endringer i inntekten som kan ha betydning for uføretrygden din.

Jeg har uføretrygd med barnetillegg og vil melde fra om inntektsendring

Dette skjemaet bruker du for å melde inn endringer i alle typer inntekt som kan ha betydning for barnetillegget og uføretrygden din.

Dette skjemaet bruker du for å melde inn endringer i alle typer inntekt som kan ha betydning for barnetillegget og uføretrygden din.