Velg skjema - ettersendelse

Tolk, funksjonsassistanse og lese- og sekretærhjelp

Jeg vil søke om tolk for døve, døvblinde og hørselshemmede

Du må søke og ha fått innvilget tolk for døve, døvblinde og hørselshemmede før du kan bestille tolk til konkrete oppdrag. Bruk skjemaet når du skal søke om tolk første gang og ved endringer i behovet for tolk.

Les mer om tolk for døve, døvblinde og hørselshemmede

Du må søke og ha fått innvilget tolk for døve, døvblinde og hørselshemmede før du kan bestille tolk til konkrete oppdrag. Bruk skjemaet når du skal søke om tolk første gang og ved endringer i behovet for tolk.