Velg skjema - ettersendelse

Tilpasningskurs ved sansetap og opphold på folkehøyskole

Jeg vil søke om stønad til tilpasningskurs for syns- og hørselshemmede eller til opphold på folkehøyskole

Det er samme søknadsskjema for stønad til synshemmede, syns- og hørselshemmede (døvblinde) og hørselshemmede, og for stønad til opphold på folkehøyskole. Du spesifiserer hva du skal søke om når du fyller ut skjemaet.

Les mer om opplæringstiltak ved syns- og hørselsvansker

Det er samme søknadsskjema for stønad til synshemmede, syns- og hørselshemmede (døvblinde) og hørselshemmede, og for stønad til opphold på folkehøyskole. Du spesifiserer hva du skal søke om når du fyller ut skjemaet.

Jeg vil søke om refusjon av reiseutgifter i forbindelse med utprøving eller tilpassing av hjelpemidler eller i forbindelse med tilpasningskurs

Det er felles søknadsskjema for stønader, refusjon av egenbetalinger og refusjon av reiseutgifter. Du spesifiserer hva du skal søke om når du fyller ut skjemaet. Denne linken bruker du når du allerede har fått innvilget stønad, og skal søke om refusjon av reiseutgifter i etterkant. ...

Det er felles søknadsskjema for stønader, refusjon av egenbetalinger og refusjon av reiseutgifter. Du spesifiserer hva du skal søke om når du fyller ut skjemaet. Denne linken bruker du når du allerede har fått innvilget stønad, og skal søke om refusjon av reiseutgifter i etterkant.

Dersom du har spørsmål om refusjon av reiseutgifter, ta kontakt med NAV.