Velg skjema - ettersendelse

Sykepenger

Jeg var midlertidig uten arbeid da jeg ble syk, og vil søke om sykepenger

Yrkesaktive medlemmer som på sykmeldingstidspunktet midlertidig har vært ute av inntektsgivende arbeid i mindre enn en måned, og som fremdeles er ute av inntektsgivende arbeid, eller har vært i arbeid uten å fylle vilkåret om fire ukers opptjeningstid, kan ha krav på sykepenger fra NAV....

Yrkesaktive medlemmer som på sykmeldingstidspunktet midlertidig har vært ute av inntektsgivende arbeid i mindre enn en måned, og som fremdeles er ute av inntektsgivende arbeid, eller har vært i arbeid uten å fylle vilkåret om fire ukers opptjeningstid, kan ha krav på sykepenger fra NAV.

Jeg har reiseutgifter i stedet for sykepenger som jeg ønsker å få refundert

For at du skal kunne fremsette krav om refusjon, må du ha søkt og fått innvilget reisetilskudd fra NAV. Du skal bruke dette skjemaet hver gang du sender inn dokumentasjon på reiseutgifter som du søker om refusjon for. Reisetilskuddet skal dekke nødvendige ekstra...

For at du skal kunne fremsette krav om refusjon, må du ha søkt og fått innvilget reisetilskudd fra NAV.

Du skal bruke dette skjemaet hver gang du sender inn dokumentasjon på reiseutgifter som du søker om refusjon for.

Reisetilskuddet skal dekke nødvendige ekstra transportutgifter. Du kan få reisetilskudd i stedet for sykepenger eller i kombinasjon med graderte sykepenger, jf folketrygdlovens § 8-14.