Velg skjema - ettersendelse

Arbeidsavklaringspenger

Jeg vil søke om arbeidsavklaringspenger

For å få arbeidsavklaringspenger må du først registrere deg hos NAV. Du kan ha krav på arbeidsavklaringspenger hvis du er uten inntekt på grunn av sykdom eller skade. For å få arbeidsavklaringspenger må du ha behov for medisinsk behandling, arbeidsrettede tiltak eller annen oppfølging...

For å få arbeidsavklaringspenger må du først registrere deg hos NAV. Du kan ha krav på arbeidsavklaringspenger hvis du er uten inntekt på grunn av sykdom eller skade. For å få arbeidsavklaringspenger må du ha behov for medisinsk behandling, arbeidsrettede tiltak eller annen oppfølging fra NAV for å komme i arbeid.

Jeg vil søke om tilleggsstønad til arbeidsavklaringspenger

Hvis du er hindret i å skaffe deg eller beholde arbeid på grunn av sykdom eller skade, kan du helt eller delvis få dekket utgifter du har i forbindelse med utredning eller arbeidsrettet tiltak, som bøker og undervisningsmateriell, reiseutgifter, hjemreiser, flytting, barnetilsyn og...

Hvis du er hindret i å skaffe deg eller beholde arbeid på grunn av sykdom eller skade, kan du helt eller delvis få dekket utgifter du har i forbindelse med utredning eller arbeidsrettet tiltak, som bøker og undervisningsmateriell, reiseutgifter, hjemreiser, flytting, barnetilsyn og boutgifter. Dette kommer i tillegg til arbeidsavklaringspengene.

Jeg vil søke om gjenopptak av arbeidsavklaringspenger

Dette skjemaet bruker du hvis du har mottatt arbeidsavklaringspenger tidligere, og det er mindre enn 52 uker siden du mottok arbeidsavklaringspenger sist.

Les mer om arbeidsavklaringspenger

Dette skjemaet bruker du hvis du har mottatt arbeidsavklaringspenger tidligere, og det er mindre enn 52 uker siden du mottok arbeidsavklaringspenger sist.