Jobbe ved siden av uføretrygd

Du kan jobbe så mye du har mulighet til. Det lønner seg å jobbe fordi uføretrygd og inntekt er høyere enn uføretrygd alene.

Det er en grense for hvor mye inntekt du kan ha før uføretrygden justeres noe ned. Det vil likevel lønne seg å jobbe. Uføretrygden justeres opp hvis inntekten din blir lavere igjen.

Inntekt ved siden av uføretrygden

  • Inntektsgrensen er 0,4 G (grunnbeløpet i folketrygden). Hadde du uførepensjon før 1. januar 2015, har du i en overgangsperiode fram til 1. januar 2019 en inntektsgrense på 60 000 kroner. Omsorgsstønad regnes som inntekt. Det samme gjelder fosterhjemsgodtgjørelse.
  • Er du gradert (delvis) uføretrygdet har du en individuelt fastsatt inntektsgrense. Den består av beløpene over og det NAV har fastsatt at du har mulighet til å ha i inntekt ved siden av uføretrygden.
  • Hvis du har fått innvilget tiltaket "Varig tilrettelagt arbeid", er inntektsgrensen 1 G.

Tjener du over inntektsgrensen vil du beholde inntekten, men uføretrygden reduseres noe, Samlet sett vil du sitte igjen med mer, fordi det bare er en andel av inntekten over inntektsgrensen som fører til reduksjon av uføretrygden.

Hvor mye uføretrygden justeres ned, er individuelt. Hvis du vil se hvordan inntekt påvirker uføretrygden din kan du logge deg inn på Ditt NAV. Her kan du legge inn ulike inntekter og se hvordan det påvirker størrelsen på uføretrygden din.

Når skal du melde inn forventet inntekt?

For å sikre at du får riktig utbetaling av uføretrygd må du melde fra til NAV når

  • du forventer å få en årsinntekt som er høyere enn inntektsgrensen din
  • årsinntekten din endrer seg fra det du tidligere har meldt inn

Du kan enkelt melde fra til NAV ved å logge deg inn på Ditt NAV.

Hva skjer hvis du melder inn for mye eller for lite inntekt?

Hvis du har fått utbetalt for lite eller for mye uføretrygd foretar NAV et etteroppgjør. Dette gjøres hver høst når skatteoppgjøret er klart.

Les mer om etteroppgjør og uføretrygd.

Inntekten kan påvirke tillegg til uføretrygden