Beregning av uføre-, gjenlevende- og alderspensjon før 2011

Beregning av uførepensjon, gjenlevendepensjon og alderspensjon før 2011 bygger på et felles grunnleggende regelverk.