Samboere - hvem likestilles med ektefeller?

Samboere som tidligere har vært gift med hverandre og/eller som har eller har hatt felles barn likestilles med ektefeller når det gjelder pensjon fra folketrygden. De vil kunne få rett til gjenlevendpensjon etter hverandre, ev. gjenlevenderettigheter i egen pensjon, det kan også ytes ektefelletillegg for slik samboer og de vil få redusert grunnpensjon som om de var gifte (folketrygdloven § 1-5).

Også personer av samme kjønn som har inngått registrert partnerskap likestilles med ektepar (folketrygdloven § 1-5).

Samboere som ikke tidligere har vært gift med hverandre og som heller ikke har felles barn, vil også få redusert grunnpensjon som om de var gifte. Forutsetningen er at samboerforholdet har vart i minst 12 av de siste 18 månedene (folketrygdloven § 3-2 femte ledd).