Forsørgingstillegg

En pensjonist som forsørger ektefelle og/eller barn kan få forsørgingstillegg(folketrygdloven §§ 3-24 - 3-26).

  • Fullt tillegg for ektefellen (ektefelletillegg) utgjør 50 % av grunnbeløpet.
  • Fullt tillegg for hvert forsørget barn (barnetillegg) utgjør 40 % av grunnbeløpet (G).

Vilkåret for å få forsørgingstillegg er at ektefelle og barn ikke er selvforsørget.

Tilleggene er inntektsavhengige. Ektefelletillegg inntektsprøves i forhold til pensjonistens egen inntekt. Barnetillegg inntektsprøves i forhold til pensjonistens egen inntekt og ektefelle/samboers inntekt, hvis barna bor sammen med begge foreldrene.