Overkompensasjon

Folketrygden ble innført i 1967. Det er bare mulig å opptjene pensjonspoeng og dermed tilleggspensjon fra og med 1967. For personer som ble født før 1937 ble det derfor innført gunstigere regler, siden de ikke hadde mulighet til å tjene opp 40 år med pensjonspoeng før fylte 70 år (folketrygdloven § 3-9).

En person som er født før 1918 får tilleggspensjonen sin beregnet som om full opptjeningstid var 20 år og ikke 40 år. En person som er født i 1918 får tilleggspensjonen beregnet som om full opptjeningstid var 21 år, mens en person som var født i 1936 får tilleggspensjonen beregnet som om full opptjeningstid var 39 år. Som en huskeregel kan du altså ta utgangspunkt i fødselsåret og legge til 3. Slik finner du fram til full opptjeningstid for de som er født mellom 1918 og 1936. Reglene om overkompensasjon gjelder likevel bare for den delen av inntekten som ikke overstiger fem x grunnbeløpet pr. år, dvs. et poengtall på 4,00.