Din pensjon

Nettjenesten Din pensjon gir deg god oversikt over egen pensjon. Her kan du blant annet se din opptjening, beregne din fremtidige alderspensjon (tidligere kalt serviceberegning), søke om pensjon elektronisk og få oversikt over utbetalingsdatoer.

Logg inn i Din pensjon

Hva kan jeg gjøre i Din pensjon?

 • Få oversikt over egen pensjonsopptjening i folketrygden, eventuell AFP, og din opptjente tjenestepensjon fra de største offentlige og private leverandørene av tjenestepensjon.
 • Beregne fremtidig alderspensjon fra folketrygden (tidligere kalt serviceberegning) – både etter dagens og gammelt regelverk for alderspensjon. Du kan også beregne AFP og tjenestepensjon fra de største offentlige og private leverandørene.
 • Legge til eventuelle individuelle spareavtaler.
 • Sammenlikne ulike alternativer for å se hvordan ulike uttakstidspunkt og uttaksgrader påvirker størrelsen på din alderspensjon.
 • Lagre de ulike beregningene og sammenlikne disse.
 • Søke om alderspensjon fra folketrygden elektronisk, og senere søke om endret uttaksgrad
 • Oppdatere pensjonsopplysninger og kontaktinformasjon.
 • Skrive til NAV dersom du har spørsmål om pensjon.
 • Laste ned forhåndsutfylte søknadsskjemaer
 • Gi fullmakt til å lese informasjon, beregne pensjon og endre visse opplysninger.

Forenklet pensjonskalkulator

Dersom du ikke har mulighet til å logge deg inn i Din pensjon kan du benytte en forenklet pensjonskalkulator som gjør beregninger uten bruk av personlige data.

Hvem kan bruke Din pensjon?

Er du fylt 18 år kan du gjøre beregninger.

Krav til innlogging

ID-porten er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester på nett, og gir tilgang til selvbetjente tjenester i NAV. Du kan logge inn med BankID, MinID, Buypass eller Commfides.

På difi.no finner du informasjon om hvordan du skaffer deg elektronisk ID.

Hvis du ikke benytter MinID kan du som et alternativ logge inn med endagspassord. Dette får du fra:

 • NAV Kontaktsenter Pensjon på telefon 55 55 33 34
 • eller ved oppmøte på ditt lokale NAV-kontor

Merk: Får du endagspassord over telefon, vil du av sikkerhetsmessige årsaker ikke få tilgang til alle funksjonene i Din pensjon – blant annet muligheten til å søke om alderspensjon.