Etteroppgjør for avtalefestet pensjon (AFP) for 2017

I løpet av uke 44 2018 foretar NAV etteroppgjør for de som i 2017 mottok AFP.

I forbindelse med etteroppgjøret vil det det vil bli sendt ut brev, eventuelt varsel på SMS eller epost om brev i Din innboks på Ditt NAV. Det er viktig at du selv kontrollerer opplysningene i brevet.

Det årlige etteroppgjøret for AFP-mottakere skal sikre at du får riktig utbetaling. I brevet presenterer NAV resultatet av etteroppgjøret basert på de inntektsopplysningene vi har fått fra Skattedirektoratet.

Les mer om AFP-etteroppgjøret.