AFP i privat sektor og uføretrygd

For å ha rett til privat AFP kan du ikke ha fått utbetalt uføretrygd fra folketrygden etter den måneden du fyller 62 år.

Dette gjelder uansett om du har mottatt hel eller gradert uføretrygd, hvor lenge du har hatt uføretrygd og hvor mye du har fått utbetalt i uføretrygd.

Selv om du ber NAV stoppe utbetaling av uføretrygden din etter at du har fylte 62 år, har du likevel ikke rett til AFP. Du kan heller ikke frivillig betale tilbake uføretrygden du har mottatt etter 62 år og på den måten få rett til AFP.

Hvis du ikke er fylt 62 år og ønsker å ta ut AFP, må du derfor si ifra deg uføretrygden slik at du ikke får noe utbetalt etter den måneden du fyller 62 år. Husk at alle de andre vilkårene for å ha rett til AFP også må være oppfylt. Blant annet må du være reell arbeidstaker i en AFP-bedrift i minst 20 prosent av full stilling helt frem til du begynner å ta ut AFP.

Før søknaden om AFP er ferdig behandlet er det ikke mulig for NAV eller Fellesordningen for AFP å bekrefte om du har rett til AFP. Hvis du vurderer å si fra deg uføretrygd for å kunne ha rett til AFP, er det viktig at du selv setter deg godt inn i vilkårene for AFP.

Unntak fra vilkåret om ikke å ha mottatt uføretrygd etter 62 år:

  • Hvis du er eldre enn 62 år og er innvilget uføretrygd, men ikke har fått utbetalt noe etter fylte 62 år, kan du fortsatt ha rett til AFP så lenge du sier ifra deg retten til uføretrygd når du søker om AFP.
  • Hvis du har fått utbetalt uføretrygd etter at du har fylt 62 år, men må betale tilbake alt dette i etteroppgjøret for uføretrygd fordi du har hatt store inntekter ved siden av, blir denne uføretrygden ikke lenger regnet som mottatt. Du vil da oppfylle vilkåret om ikke å ha mottatt uføretrygd etter fylte 62 år. Også i dette tilfellet må du si fra deg retten til uføretrygd for at du skal kunne ta ut AFP.
  • Hvis du er født i årene 1944 til 1948, kan du ha mottatt uføretrygd eller uførepensjon fra folketrygden frem til  1. januar 2011, selv om dette tidsrommet var etter at fylte 62 år.

Hvis du har søkt om AFP, og har bestemt deg for å si fra deg uføretrygden, må du gi NAV beskjed om dette i nettjenesten Din pensjon, eller du kan sende brev til NAV pensjon. Husk å oppgi fødselsnummeret ditt (11 siffer) i brevet og skriv at du ønsker å si fra deg uføretrygden din fra og med måneden etter du har fylt 62 år. Brevet sender du til:

NAV Pensjon
Postboks 6600 Etterstad
0607 OSLO