Honnørkort

Language

Med honnørkort får du redusert billettpris ved bruk av kollektive transportmidler.

Personer som er minst 50 prosent uføretrygdede, vil automatisk få tilsendt honnørkort fra NAV i forbindelse med vedtak om uføretrygd. Også svaksynte og blinde kan få honnørkort. I disse tilfellene er det Norges Blindeforbund som utsteder honnørkort. Kompetansesenter for døvblinde utsteder et eget moderasjonskort til døvblinde som gir samme rettigheter som honnørkort. 

Hvis du ikke har fått honnørkortet sammen med vedtak om uføretrygd, eller mistet et kort NAV har utstedt, kan du ringe oss på telefon 55 55 33 33, tastevalg 4 (Alternativet «Gjelder det uføretrygd»). 

Fra januar 2017 fikk honnørkortet et mer praktisk format. Tidligere honnørkort vil fortsatt være gyldig, slik at eksisterende brukere ikke trenger å bytte til nytt kort.

Les utfyllende informasjon om honnørkort på regjeringen.no.