Spør oss om pensjon

Language

Ring 55 55 33 34, alle hverdager fra klokken 08:00 – 15:30

Hos NAV Kontaktsenter Pensjon får du spesialisert veiledning om pensjon. Telefonnummeret er 55 55 33 34.

NAV Kontaktsenter Pensjon har åpent alle hverdager fra klokken 08:00 – 15:30. Kontaktsenteret svarer på spørsmål om hele bredden av pensjonsytelser, med unntak av uføretrygd. Mer spesifikt gjelder dette følgende ytelser:    

  • Alderspensjon, med eventuelt forsørgingstillegg
  • Avtalefestet pensjon (AFP) i privat og offentlig sektor 
  • Gjenlevendeytelser 
  • Barnepensjon 
  • Ytelser til tidligere familiepleier 
  • Omsorgsopptjening
  • Yrkesskadepensjon
  • Krigspensjon

Veiledning på nett og telefon

I nettjenesten Din pensjon kan du se hva regelverket for pensjon betyr for deg og din pensjonsøkonomi. Her kan du planlegge egen fremtidig pensjon, og søke om alderspensjon fra folketrygden elektronisk.