Uttak, regulering og levealdersjustering

Help

Her finner du informasjon om uttak, regulering og levealdersjustering av alderspensjon.

Uttak av alderspensjon

Du kan starte å ta ut alderspensjon når du er mellom 62 og 75 år. For å ta ut alderspensjon før du er 67 år, må du ha tilstrekkelig høy opptjening.

Regulering av alderspensjon og AFP

Mens du tjener opp pensjon, blir pensjonsrettighetene dine regulert hvert år tilsvarende lønnveksten i samfunnet. Når du tar ut alderspensjon, blir pensjonen på samme måte regulert årlig tilsvarende lønnsveksten, men deretter redusert med 0,75 prosent.

Levealdersjustering av alderspensjon

Levealdersjustering innebærer at alderspensjonen din blir justert etter forventet levealder for ditt årskull. Om levealderen i befolkningen fortsetter å øke, vil levealdersjusteringen sikre at pensjonssystemet forblir bærekraftig.