Utbetaling av pensjon, uføretrygd eller overgangsstønad

Language

1. mai økte grunnbeløpet for pensjon, uføretrygd og overgangsstønad. Derfor har det kommet en ekstra utbetaling for disse ytelsene i midten av juni.

Etterbetalingen som følge av justering av grunnbeløpet kommer i tillegg til hovedutbetalingen.

Hovedutbetaling for pensjon, uføretrygd og overgangsstønad kommer som normalt 20. juni.