Regulering av grunnbeløpet og etterbetaling

Language

Grunnbeløpet i folketrygden økte 1. mai 2018, og pensjonsytelsene ble regulert samme dato. Derfor utbetales det en etterbetaling for disse ytelsene i løpet av sommeren. Det fleste fikk denne i juni eller juli.

Ytelser fra folketrygden blir vanligvis etterbetalt med hovedutbetalingen fra NAV 20. juni hvert år, men i år fikk de fleste denne etterbetalingen i midten av juni.

Etterbetalingen av pensjon fra Statens pensjonskasse som følge av reguleringen ble utbetalt mandag 9. juli. En del fikk denne utbetalingen fredag 6. juli.

Dersom du ikke har fått utbetalt etterbetalingen på noen av disse datoene, kan du regne med at etterbetalingen kommer i løpet av de neste månedene.