Økning i satsene for minste pensjonsnivå

1. september 2017 øker satsene for minste pensjonsnivå.

Satsen som gjelder enslige alderspensjonister øker med 4 000 kroner, og satsene som gjelder gifte og samboende alderspensjonister øker med 1 000 kroner.   

Endringen innebærer at det minste pensjonsnivået for alderspensjonister blir høyere. Det kan føre til at noen får et minstenivåtillegg, eller at minstenivåtillegget økes for de som allerede mottar det. Noen alderspensjonister vil også kunne få pensjonstillegg, eller de kan få en økning i det pensjonstillegget de har fra før. 

Ektefelletillegg og barnetillegg til alderspensjon beregnes også ut i fra minste pensjonsnivå, og vil derfor kunne bli påvirket av satsendringen. Det samme gjelder supplerende stønad.

Omregning av pensjoner

Satsendringene medfører at om lag 165 000 pensjoner omregnes med virkning fra 1. september 2017. De aller fleste av disse vil få ytelsen sin automatisk omregnet før pensjonsutbetalingen i september. I en del tilfeller må ytelsen omregnes manuelt, og da kan det ta noe lengre tid. 

Endringen er en satsendring, og det sendes da i utgangspunktet ikke ut vedtaksbrev i forbindelse med omregningen. Informasjonen om satsendringen vil stå på utbetalingsinformasjonen i Ditt NAV.

Noen pensjonister vil likevel få et brev i forbindelse med denne omregningen, det er brev som sendes ut automatisk når pensjonen til ektefellen eller samboeren blir endret. 

Les mer om minste pensjonsnivå og satser.