For frilanstolker

Her finner du informasjon som er aktuell for deg som er frilanstolk og tar oppdrag for NAV.

Rutiner og skjemaer

Her finner du honorarskjemaer og rutinene som beskriver samarbeid med og formidling av tolkeoppdrag til frilanstolker.

Ramme- og tilleggsavtaler

Representanter for frilanstolkene og Arbeids- og velferdsdirektoratet signerte 21.05.2015 en samarbeidsavtale. Nedenfor finner du gjeldende (ut 2017) ramme- og tilleggsavtaler mellom NAV Hjelpemiddelsentral og frilanstolker.

Nytt rammedokument trer i kraft i 2018

Det er utarbeidet nye dokumenter for samarbeidet mellom NAV og frilanstolkene. Nedenfor finner du dokumentene som trer i kraft i 2018.

Arbeids- og velferdsdirektoratet og Tolkeforbundet har sammen med AVYO, Fagforbundet og Norsk Tjenestemannslag utformet dokumentene "Rammedokument om samarbeidet mellom NAV og frilanstolkene" og revidert "Vilkår ved frilanstolkoppdrag". Rammedokumentet ble vedtatt 10. november 2017 i samarbeidsmøte med aktørene og trer i kraft tidlig i 2018. Dokumentene setter de formelle rammene for samarbeidet mellom NAV og frilanstolkene, og erstatter dagens «Rammeavtale»

Rammedokumentet markerer en endring i forholdet mellom NAV og frilanstolkene. Rammedokumentet presiserer at frilanstolken er en selvstendig oppdragstaker som påtar seg enkeltstående oppdrag for NAV, uten å inngå en generell avtale som tidligere.

Nå skal NAV inngå en databehandleravtale med frilanstolkene. Alle som jobber på oppdrag for NAV må ha en databehandleravtale.

Takster på tolkeområdet

Lenker

Kontakt

Honorarkrav og andre henvendelser sendes til nav.frilanstolker.honorar@nav.no.

Papirversjon med oppdragskort sendes til:

Samordna frilansområde
NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus
Avdeling Tolk
Postboks 324 Alnabru
0614 Oslo

Informasjonsbrev

Seks-åtte ganger i året lager vi et informasjonsbrev med frilanstolker som målgruppe. Her finner du informasjonsbrevene for det siste året:

Hva er en frilanstolk?

En frilanstolk er en tolk som ikke er ansatt i NAV, men som utfører tolkeoppdrag for døve, døvblinde og hørselshemmede etter avtale med tolketjenesten. Frilanstolker har samme utdanning og kan løse samme oppdrag som ansatte tolker.