For frilanstolker

Her finner du informasjon som er aktuell for deg som er frilanstolk og tar oppdrag for NAV.

Rutiner og skjemaer

Her finner du honorarskjemaer og rutinene som beskriver samarbeid med og formidling av tolkeoppdrag til frilanstolker.

Ramme- og tilleggsavtaler

Representanter for frilanstolkene og Arbeids- og velferdsdirektoratet signerte 21.05.2015 en samarbeidsavtale. Nedenfor finner du gjeldende ramme- og tilleggsavtaler mellom NAV Hjelpemiddelsentral og frilanstolker.

Takster på tolkeområdet

Lenker

Kontakt

Honorarkrav og andre henvendelser sendes til nav.frilanstolker.honorar@nav.no.

Papirversjon med oppdragskort sendes til:

Samordna frilansområde
NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus
Avdeling Tolk
Postboks 324 Alnabru
0614 Oslo

Informasjonsbrev

Seks-åtte ganger i året lager vi et informasjonsbrev med frilanstolker som målgruppe. Her finner du informasjonsbrevene for det siste året:

Hva er en frilanstolk?

En frilanstolk er en tolk som ikke er ansatt i NAV, men som utfører tolkeoppdrag for døve, døvblinde og hørselshemmede etter avtale med tolketjenesten. Frilanstolker har samme utdanning og kan løse samme oppdrag som ansatte tolker.