For frilanstolker

Her finner du informasjon som er aktuell for deg som er frilanstolk og tar oppdrag for NAV.

Rutiner og skjemaer

Her finner du honorarskjemaer og rutinene som beskriver samarbeid med og formidling av tolkeoppdrag til frilanstolker.

Avtaler om undervisningstolking og arbeidsplasstolking

Rammedokument

Det er utarbeidet nye dokumenter for samarbeidet mellom NAV og frilanstolkene. Nedenfor finner du dokumentene som trer i kraft i 2018.

Arbeids- og velferdsdirektoratet og Tolkeforbundet har sammen med AVYO, Fagforbundet og Norsk Tjenestemannslag utformet dokumentene "Rammedokument om samarbeidet mellom NAV og frilanstolkene" og revidert "Vilkår ved frilanstolkoppdrag". Rammedokumentet ble vedtatt 10. november 2017 i samarbeidsmøte med aktørene og trer i kraft tidlig i 2018. Dokumentene setter de formelle rammene for samarbeidet mellom NAV og frilanstolkene, og erstatter dagens «Rammeavtale»

Rammedokumentet markerer en endring i forholdet mellom NAV og frilanstolkene. Rammedokumentet presiserer at frilanstolken er en selvstendig oppdragstaker som påtar seg enkeltstående oppdrag for NAV, uten å inngå en generell avtale som tidligere.

Nå skal NAV inngå en databehandleravtale med frilanstolkene. Alle som jobber på oppdrag for NAV må ha en databehandleravtale.

E-postliste

Rammedokumentet gir deg mulighet til å motta oppdrag fra hele landet. Ledige oppdrag sendes ut basert på geografi. Meld deg derfor kun på de listene som dekker områder du har interesse av å påta deg oppdrag i. Når du ikke lenger ønsker å stå oppført på en e-postliste, kan du enkelt melde deg ut ved å følge instruksjonen nederst i e-postene du mottar fra oss.

På- og avmelding for de ulike listene.

Takster på tolkeområdet

Lenker

Kontakt

Honorarkrav og andre henvendelser sendes til nav.frilanstolker.honorar@nav.no.

Papirversjon med oppdragskort sendes til:

Samordna frilansområde
NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus
Avdeling Tolk
Postboks 324 Alnabru
0614 Oslo

Informasjonsbrev

Fire-seks ganger i året lager vi et informasjonsbrev med frilanstolker som målgruppe. Her finner du informasjonsbrevene for det siste året:

Hva er en frilanstolk?

En frilanstolk er en tolk som ikke er ansatt i NAV, men som utfører tolkeoppdrag for døve, døvblinde og hørselshemmede etter avtale med tolketjenesten. Frilanstolker har samme utdanning og kan løse samme oppdrag som ansatte tolker.