Fellesoppdrag

Arrangement som blir tolket for døve, døvblinde og døvblitte.

Oversikten oppdateres fortløpende. 

Tid Sted  Aktivitet Tolkemetode

 Koordinerende enhet

Oktober 2017
10. - 12. Eikholt, Konnerud i Drammen

Kurs:
"Helhetsperspektiv vid kombinerad syn- och hørselsnedsetting"

Tegnspråk

Rycon
tolkebestilling.ryc@signo.no

16. Dødens dal i Trondheim NTNU v/Gløshaugen

UKA 2017 Technology Conference kl.12:00 - 18:00
Foredrag og paneldebatt

Tegnspråk

NAV Hjelpemiddelsentral
Sør-Trøndelag

 17. Trondheim
Studentersamfundet
UKA-revyen 2017
Spør etter reserverte plasser til billett-support@uka.no
 Tegnspråk

 Sør-Trøndelag

19. - 22. Kristiansand Kvinnekonferansen "Kvinner i nettverk" Tegnspråk Vestfold
November 2017
 12. Trondheim
Olavshallen store sal

Putti-Plutti-Pott
Eventyrmusikal for barn kl.15:30

Billetter: inger.m.finseraas@olavshallen.noFrist 20.oktober 

 Tegnspråk

NDF
teater@doveforbundet.no
SMS 952 25 515

Desember 2017
 2.  Grieghallen i Bergen Putti-Plutti-Pott
Eventyrmusikal for barn kl.18

Billetter: post@revyteater.no
Frist 20.november 
 Tegnspråk NDF
teater@doveforbundet.no
SMS 952 25 515
11. Sandefjord Rådhus
Hjertnes

Putti-Plutti-Pott
Eventyrmusikal for barn kl.16:30

Billetter: post@hjertnes.no
Frist: 1.november

Tegnspråk NDF
teater@doveforbundet.no
SMS 952 25 515
16. Oslo Spektrum

Putti-Plutti-Pott
Eventyrmusikal for barn kl.18

Billetter: http://www.ticketmaster.no/event/541799?CL_ORIGIN=ORIGIN2
Tlf: 815 11 211

 

   

 

  

Gjennomførte fellesoppdrag tolk 

Fakta

Fellesoppdrag er tolkebestillinger der tolkeressursene må bli sett i sammenheng for å gi riktig tolketjeneste.

Målet med samordningen av tolkeoppdrag er å utvikle kompetanse utover det som finnes lokalt i tolketjenesten ved den enkelte hjelpemiddelsentral. Samordningen skal bedre kvaliteten på løsningen av tolkeoppdragene og effektivisere bruken av faglige og økonomiske ressurser.

Synspunkter og forslag kan sendes på e-post til fellesoppdragsgruppa.