Fellesoppdrag

Arrangement som blir tolket for døve, døvblinde og døvblitte.

Oversikten oppdateres fortløpende.  

August 2019

 1.      

Åpning av Trøndersk Matfestival kl 11.00 Tordenskjoldparken v/Vår Frues Kirke  
Gratis arrangement

 Tegnspråk

September 2019

 27. -29.

Døves kulturdager
Arr. Innlandet Døveforeningen                                                 

 Tegnspråk

13.

Kulturnatt i Trondheim 

Tegnspråk


14.
Trondheim Pride paradeshow Tegnspråk
Oktober 2019

 10.

Linda Eide: Mennesker er språk. Språk er menneske
Litteraturhuset i Trondheim kl.19.00 - 21:00
Billetter: https:/litteraturhusetitrondheim.no/

 Tegnspråk

November 2019

 

 

 

Desember 2019

 

 

 

Januar 2020

 

 

 

Februar 2020

 

 

 

Mars 2020

 

 

 

April 2020

 

 

 

Mai 2020

 

 

 

Juni 2020

 

 

 

Juli 2020

 

 

 

August 2020

 

 

 

September 2020

 

 

 

Oktober 2020

 

 

 

November 2020

 

 

 

Desember 2020

 

 

 

 

Gjennomførte fellesoppdrag tolk

Fakta

Fellesoppdrag er tolkebestillinger der tolkeressursene må bli sett i sammenheng for å gi riktig tolketjeneste.

Målet med samordningen av tolkeoppdrag er å utvikle kompetanse utover det som finnes lokalt i tolketjenesten ved den enkelte hjelpemiddelsentral. Samordningen skal bedre kvaliteten på løsningen av tolkeoppdragene og effektivisere bruken av faglige og økonomiske ressurser.

Synspunkter og forslag kan sendes på e-post til fellesoppdragsgruppa.