Fellesoppdrag

Arrangement som blir tolket for døve, døvblinde og døvblitte.

Oversikten oppdateres fortløpende.  

 

November 2018
  07.

"Tre elefanter i rommet" med Schøyen, Skåber og Cess. Standup show
Billetter: Camilla@latter.no (frist 9.august)
Sted: Kulturhuset Latter i Oslo
Koordinerende enhet: Norges Døveforbund: teater@doveforbundet.no

 Tegnspråk
12.

Munchmuseet, Tøyengata 53, Oslo.
Nasjonal konferanse om tros- og Livssynsfrihet i et internasjonalt perspektiv.
Tema Menneskerettigheter Arr: Utenriksministeren

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pm_konferanse/id2616413/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2019.10.2018&utm_content=Menneskerettigheter

Tegnspråk
 13.

Barneforestilling: Putti - Plutti - Pott. Billetter: billett@aurorakino.no (Frist 15.okt)                   Sted: Aurora Kino i Tromsø.                                                                                      Koordinerende enhet: NDF Teatertolkkoordinator sms/tlf: 95225515 teater@doveforbundet.no / www.deafnet.no

Tegnspråk
 18.

Barneforestilling: Putti - Plutti - Pott. Sted: Olavshallen i Trondheim. Billetter:http://olavshallen.eventim-billetter.no/webshop/webticket/shop?kassierer=weballok&event=149  (Frist: 01.nov.)                                                        Koordinerende enhet: NDF Teatertolkkoordinator sms/tlf: 95225515 teater@doveforbundet.no / www.deafnet.no

Tegnspråk
24.

 

BT`s Lysfest kl. 16.00 - 17.00. Festplassen i Bergen

 

Tegnspråk
Desember 2018
 02.

Barneforestilling: Putti - Plutti - Pott. Sted: Grieghallen i Bergen.                                          Billetter: tlf. 55 216150/e-post post@revyogteater.no  oppgi navn, mobilnr. antall billetter(Frist 1.nov). Koordinerende enhet: NDF Teatertolkkoordinator sms/tlf: 95225515 teater@doveforbundet.no / www.deafnet.no

 Tegnspråk
 09.

"The Book of Mormon" musikal/show/teaterforestilling. Kjøp av billetter: se www.deafnet.no
Sted: Det Norske teateret i Oslo
Koordinerende enhet: Norges Døveforbund: teater@doveforbundet.no 

Tegnspråk 
 09.

Musikal: "The Book of Mormon" Billetter: https://bit.ly/2QCMBxu                                   Sted: Det Norske Teater i Oslo. (Frist: 1.des)                                                             
Koordinerende enhet: NDF Teatertolkkoordinator sms/tlf: 95225515 teater@doveforbundet.no / www.deafnet.no 

Tegnspråk
 10.

Barneforestilling: Putti – Plutti – Pott. Sted: Hjertnes Kulturhus i Sandefjord                        Billetter: post@hjertnes.no 

Frist 1.nov. Koordinerende enhet: NDF Teatertolkkoordinator sms/tlf: 95225515 teater@doveforbundet.no / www.deafnet.no

 Tegnspråk

 

 

 

 

Gjennomførte fellesoppdrag tolk 

Fakta

Fellesoppdrag er tolkebestillinger der tolkeressursene må bli sett i sammenheng for å gi riktig tolketjeneste.

Målet med samordningen av tolkeoppdrag er å utvikle kompetanse utover det som finnes lokalt i tolketjenesten ved den enkelte hjelpemiddelsentral. Samordningen skal bedre kvaliteten på løsningen av tolkeoppdragene og effektivisere bruken av faglige og økonomiske ressurser.

Synspunkter og forslag kan sendes på e-post til fellesoppdragsgruppa.