Fellesoppdrag

Arrangement som blir tolket for døve, døvblinde og døvblitte.

Oversikten oppdateres fortløpende.  

 

 

Oktober 2019

 9.

 Linda Eide: Mennesker er språk. Språk er menneske
Litteraturhuset i Trondheim kl.19.00 - 21:00
Billetter: https:/litteraturhusetitrondheim.no/

 Tegnspråk

23.

UKA revyen kl 18.00. Trondheim, Storsalen på Samfunnet
Billetter: https://www.uka.no/program/523-ukerevyen-2019-forestilling-med-tegnspraktolk/610/billetter  

Tegnspråk

November 2019

16.

Putti – Plutti – Pott. Julemusikal for barn i Olavshallen, Trondheim
Informasjon om bestilling:
https://www.doveforbundet.no/nyheter/2019/10/11/putti-plutti-pott Frist 26.okt

Tegnspråk 

24.

Putti – Plutti – Pott. Julemusikal for barn i Stavanger konserthus
Informasjon om bestilling:
https://www.doveforbundet.no/nyheter/2019/10/11/putti-plutti-pott Frist 24.okt

 Tegnspråk

29.

Putti – Plutti – Pott. Julemusikal for barn i Grieghallen, Bergen
Informasjon om bestilling:
https://www.doveforbundet.no/nyheter/2019/10/11/putti-plutti-pott Frist 1.nov

 Tegnspråk
Desember 2019

 9.

Putti – Plutti – Pott. Julemusikal for barn i Hjertnes Kulturhus, Sandefjord
Informasjon om bestilling:
https://www.doveforbundet.no/nyheter/2019/10/11/putti-plutti-pott Frist 4.nov

 Tegnspråk

 

 

Januar 2020

 

 

 

Februar 2020

 

 

 

Mars 2020

 

 

 

April 2020

 

 

 

Mai 2020

 

 

 

Juni 2020

 

 

 

Juli 2020

 

 

 

August 2020

 

 

 

September 2020

 

 

 

Oktober 2020

 

 

 

November 2020

 

 

 

Desember 2020

 

 

 

 

Gjennomførte fellesoppdrag tolk

Fakta

Fellesoppdrag er tolkebestillinger der tolkeressursene må bli sett i sammenheng for å gi riktig tolketjeneste.

Målet med samordningen av tolkeoppdrag er å utvikle kompetanse utover det som finnes lokalt i tolketjenesten ved den enkelte hjelpemiddelsentral. Samordningen skal bedre kvaliteten på løsningen av tolkeoppdragene og effektivisere bruken av faglige og økonomiske ressurser.

Synspunkter og forslag kan sendes på e-post til fellesoppdragsgruppa.