Bildetolk

Bildetolktjenesten tilbyr tolking gjennom skjerm. Bildetolken er i et tolkestudio hos bildetolktjenesten og er ikke selv på oppdragsstedet.

Du kan bruke tjenesten til å tolke telefonsamtaler og møter der hørende og døve ønsker å snakke sammen. Bildetolktjenesten tilbyr både skrivetolking og tegnspråktolking.

Mer om bildetolktjenesten