Endringar i produktlista

Her finn du oversikt over endringar som er gjort produktlista for bestillingsordninga i Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Endringar i produktlista 15. mars 2019:

Komfyrvakt

NAV har beslutta å behalde komfyrvakt som hjelpemiddel. Dette kan du lese meir om i artikkelen NAV viderefører ordningen med støtte til komfyrvakt på nav.no.

Kognisjon

1. mars kom det ny rammeavtale på området kognisjon.
Går ut: 069775 – Kalender forglemmegei.

Høyrsel

Går ut: 181353 – Røykvarslar

Innreiing i bustad

Inn på lista: 161468 – Universalkobling til Gripo rekkverksrør i diameter 40 mm 

Endringar i produktlista 1. februar 2019:

Frå og med 1. februar 2019 skal alle komfyrvakter returnerast til NAV Hjelpemiddelsentral når behovet fell bort. Difor er alle komfyrvakter no merkte med NAV-logo.

Ved bestilling av toalettforhøgar til vegghengt toalett, er det viktig å hugse å bestille monteringssett som har eige HMS-nummer. Dette står beskrive på produktlista.

Nytt HMS-nummer

 • 248847 - Arbeidsstol Vela Tango (gammalt nr 216004)
 • 249557 - Memo Timer 8 minutter (gammalt nr 184409)
 • 249558 - Memo Timer 20 minutter (gammalt nr 020572)
 • 249559 - Memo Timer 60 minutter (gammalt nr 020573) 

Endringar i produktlista 6. desember 2018:

1. desember 2018 kom det ny rammeavtale for sitteputer med trykksårførebyggjande eigenskapar. Dette gir følgjande endringar på bestillingslista:

 • Jay Basic er framleis 1. val i Post 1 i rammeavtalen, og blir verande på bestillingsordninga. Inga endring.
 • Jay Easy Visco, 1. val i Post 3, erstattar Roho Airlite.
 • VectorO2 10, 1. val i Post 5, erstattar Roho Quadtro høyprofil.

Vector O2 10 vil ikkje bli sendt ut ved bestilling av ROHO Quadtro høyprofil pute, fordi dei er for ulike. Difor er det viktig å sjekke ny rammeavtale på Hjelpemiddeldatabasen.no.

Endringar i produktlista 8. november 2018:

Røykvarslar optisk, HMS-nummer 162280, går ut av lista.
Produktet er erstatta av Røykvarslar optisk, HMS-nummer 244762.

I tillegg er det gjort mindre justeringar i tekst og layout på lista. 

Endringar i produktlista 13. september 2018:

Nytt HMS-nummer

 • 243510 – Gåbord Topro Troja (gammalt nr 096458)
 • 236715 – Saturn dreietårn (gammalt nr 187608) 

Nye produkt

Innreiing i bustad

Det kom ny rammeavtale for køyrerampar 1. september. Dermed blir det endringar av berbare skinnar og nye terskeleliminatorar med påkøyring frå meir enn to sidar.

 • 233584 – Perfolight foldbar køyreskinne i lengd 150-201 cm
 • 243585 – Perfolight foldbar køyreskinne i lengd 200-277 cm
 • 170087 – 170093 – Eliramp terskeleliminatorar med høgd frå 1,5 cm til 12,5 cm fordelt på 7 produkt. 

Øvrige endringar

Køyreposar og glidelaken har fått oppdatert informasjon og er redigerte i produktlista, for å gjere lista meir oversiktleg. 

Endringar i produktlista 06. juli 2018:

Nye HMS nummer

 • 242619 - Seil Molift RgoSling Active polstret korsryggstøtte liten (gammelt nr 199142)
 • 242620 - Seil Molift RgoSling Active polstret korsryggstøtte medium (gammelt nr 199143) 
 • 242621 - Seil Molift RgoSling Active polstret korsryggstøtte large (gammelt nr 199144)

Endringar i produktlista 28. juni 2018:

Det kom ny rammeavtale for personløfterar 15. juni, og for hygienehjelpemiddel 20. juni. Følgjande endringar er difor gjort i produktlista som gjeld frå 28. juni:

Hygienehjelpemiddel – produkt som er fjerna

 • 097778 – Toalettstol Swift Kommod
 • 199600 – HM Mobil toalettstol med hjul
 • 199688 – Aquatec Ocean dusj og toalettstol
 • 199680 – Swift mobil tilt dusj og toalettstol
 • 199352 – Kulan dusjstol
 • 199601 – Alpha dusjkrakk hjørne
 • 199325 – DS 130 dusjkrakk
 • 199437 – Flexible hygiene badekarsete
 • 199691 – Aquatec Sorrento Badekarsete
 • 045487 – Fresh badekarbrett
 • 024832 – Stapla Lätt frittstående toaforhøyer
 • 161976 – Hi-Loo fast toalettforhøyer 6 cm
 • 161977 – Hi-Loo fast toalettforhøyer 10 cm
 • 199606 – Dinky toalettarmstøtter for veggmontering

Hygienehjelpemiddel - produkt som er lagde til 

 • Post 1 – Toalettstol – Invacare H440 Omega Eco – hms nr: 243288
 • Post 2 – Dusj- og toalettstol – Etac Clean – hms nr: 243012
 • Post 3 – Dusj- og toalettstol høy brukervekt – Aquatec Ocean XL – hms nr: 243290
 • Post 4 – Dusj- og toalett stol med manuell tilt – Aquatec Ocean Vip  – hms nr: 243291 + 243292
 • Post 9 – Dujskrakk hjørneutformet – Etac Edge – hms nr: 097830
 • Post 10 – tilbehør til dusjkrakk Swift: Armlener – hms nr: 139857 Rygg – hms nr: 139865
 • Post 11 – Dusjkrakk firkantet høy brukervekt – Aquatec Pico – hms nr: 024843
 • Post 13 – Badekarsete – Swivel Standard – hms nr: 242904
 • Post 13 – Badekarsete – Swivel Hygiene – hms nr: 242905
 • Post 14 – Badekarbrett – Trygg – hms nr: 242736 
 • Post 27 – Toalettforhøyer frittstående – Invacare 9630 Styxo – hms nr: 217574
 • Post 28 – Toalettforhøyer fast – Aquatec 90000 – 6 cm – hms nr: 097819
 • Post 28 – Toalettforhøyer fast – Aquatec 90000 – 10 cm – hms nr: 097820 

Nytt produkt

 • Frittstående personløfter Sara Stedy – hms nr 184477 

Nye HMS-nummer

 • Aktiv personløfter Molift Quick raiser – gammelt nr 023661 – nytt nr: 242660
 • Mobil personløfter Molift mover – gammelt nr 199138 – nytt nr: 242661  

Endringar i produktlista 4. mai 2018:

Nye HMS-nummer

 • HMS-nummeret på madrassen som vert levert med seng ved utlevering første gong, er endra. Produktet er det same, men nummer er endra i samsvar med rammeavtalen:
  - 174791 – madrass 90 x 200 (gammelt HMS-nummer: 142317)
  - 174799 – madrass 90 x 220 (gammelt HMS-nummer: 142324)

Rettingar i lista

 • Allround rullestolar Cross 5 er oppdaterte med endra setehøgd
  Korrekt setehøgd er 46 cm til 51 cm (ikkje 43 cm til 49 cm som stod på forrige liste)
 • 147044 - Glidelaken oppdatert med korrekte mål på glideflate

Øvrige endringar

 • På produktlista er det krykker for både vaksne og born. Dette er no betre merkt i lista.
 • Det er lagt til meir informasjon om storleiken på arbeidsstolane.
 • Halsslynga med HMS-nummer 236455, er kompatibel med Mino og Compaion samtaleforsterkarar. Dette er nå merkt i lista.
 • Det er lagt ut meir informasjon på sjekklisten for røykvarslare under høyrsel.

Endringar i produktlista 22. mars 2018:

Nytt HMS-nummer

 • 204719 - Presenning for scooter (gammelt HMS-nummer: 167692).

Nye produkt

Rørsle

 • 023661 - Aktiv løfter Molift Quick Raiser, 1. val i post 3 på rammeavtale for personløftarar.
  Tilbehør:
  - 199142 - Molift RgoSling StandUp Small
  - 199143 - Molift RgoSling StandUp Medium
  - 199144 - Molift RgoSling StandUp Large
       
 • 009078 - Roho Quadro Select, størrelse 43x47.

Høyrsel   

 • 236464 - Hodetelefon under haken bøyle 1, leggast under samtaleforsterkarar.
 • 236455 - Halsslynge 3,5 mm, leggast under samtaleforsterkarar.
 • 194948 - Batteri til Swing IR/Digital, leggast under IR-anlegg.

Rettingar i lista  

 • 147044 - Glidelaken oppdatert med korrekte mål på seng.

Øvrige endringar

 • Bestilling på seng Opus (HMS-nummer 214967) må innehalde informasjon om lengde og HMS-nummer på madrass.
 • Det er kome eige skjema som skal leggast ved bestilling på manuell rullestol.
 • Skjema for bestilling har fått ny plassering på nav.no, og ligg no under menyvalet Bestillingsordninga i Skjema og søknad.
 • Fullmaktsskjema kan no veljast som vedlegg til bestillingsskjema på nav.no.