Ny ordning med stønad til servicehund

For 2018 er det vedtatt en ny og fast ordning med stønad til servicehund for personer med funksjonsnedsettelser.

Regjeringen har vedtatt en ny og fast ordning med stønad til servicehund, og det er satt av 5 millioner kroner til dette formålet i 2018.

Servicehund

En servicehund kan hjelpe personer som har fysiske funksjonsnedsettelser med praktiske gjøremål, som for eksempel å hente gjenstander, åpne og lukke dører, hjelpe til med av- og påkledning. Slike servicehunder omtales også som assistansehunder eller hjelpehunder.

Andre typer servicehunder, som for eksempel diabeteshunder og epilepsihunder, inngår ikke i ordningen.

Budsjettrammen begrenser hvor mange som kan få servicehund. NAV må derfor prioritere hvem som kan få servicehund ut fra behov og vurdert nytte. For å få et godt utbytte av servicehunden vil det være nødvendig å legge ned en betydelig egeninnsats. En forutsetning for å få servicehund er at man er i stand til å ta godt vare på den.

Mer informasjon i 2018

NAV arbeider med å få på plass rammeavtaler, søknadsskjema og et detaljert regelverk. Det vil først være mulig å søke om servicehund når søknadsskjemaet er tilgjengelig på NAVs nettsider.

Sannsynligvis vil det bli mulig å søke innen utgangen av mars 2018.

I slutten av februar vil det bli tilgjengelig mer informasjon på nav.no om den nye ordningen. Da vil det komme mer informasjon om:

  • hvilken dokumentasjon som må sendes inn sammen med søknaden
  • fra hvilken dato det blir mulig å søke om servicehund
  • beskrivelse av prosessen for å få servicehund

Les mer om regelendringer som er vedtatt og foreslått for 2018