Brukermedvirkning

Brukermedvirkning på systemnivå skal understøtte NAV-reformens overordnede mål om å etablere en arbeids- og velferdsforvaltning som er tilpasset brukernes behov.

Brukerutvalget på hjelpemiddelområdet

Brukerutvalget skal arbeide med å identifisere og følge opp viktige innsatsområder og bidra til å sikre kvaliteten innenfor tjenesteområdene som styringsenheten for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging har ansvar for. Hensikten med brukerutvalget er å kvalitetssikre og utvikle tilbudet til brukerne gjennom brukermedvirkning på systemnivå.

Brukerutvalget skal dekke hele hjelpemiddelområdet og være et diskusjonsforum for viktige overordnede saker.

Brukerutvalget skal få mulighet til å uttale seg i forbindelse med planlegging, gjennomføring og evaluering av tjenesteområdene som styringsenheten for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging har ansvar for.

Last ned mandatet til brukerutvalget

Utvalgets medlemmer

 • Guri Henriksen (SAFO)
 • Håvard Ravn Ottesen (SAFO)
 • Andreas Henden (FFO)
 • Heidi Sørlie-Rogne (FFO)
 • Jan Joakimsen (FFO)
 • Johnny G. Johansen (FFO)
 • Stian Innerdal (FFO)
 • Kristin M. Bye (NAV)
 • Beate Lilleberg (NAV)
 • Liv Welde Johansen (NAV)

Møteplan 2019

 • 25. februar
 • 14. mai
 • 24. september
 • 19. november 

Referater