Akutt reparasjon av hjelpemidler

Ordningen med akutt reparasjon gjelder alle dager mellom klokken 08-24, og omfatter alle hjelpemidler utlånt av NAV som kan sette deg i en nødsituasjon ved funksjonsfeil eller sammenbrudd.

Av og til kan det oppstå problemer ved bruk av hjelpemidlet. Dette kan oppleves som problematisk. Gjennom servicetelefonen ønsker vi å gi deg profesjonell og god hjelp til å mestre situasjonen frem til teknisk hjelp kan gis, om dette er nødvendig. Kommunen er den nærmeste til å hjelpe deg, mens NAV Hjelpemiddelsentral har en teknisk tjeneste som normalt foretar reparasjon av hjelpemiddelet innen 24 timer.

Utenom vanlig arbeidstid er det innført en telefonvaktordning. Akuttvakten vil vurdere og avtale med deg hvilke tiltak som skal iverksettes ut i fra din situasjonsbeskrivelse.

 

Fylke Åpningstid Kveldstid, helger og helligdager
Akershus 21 06 97 00 452 16 220
Aust-Agder 37 41 92 07 957 90 514
Buskerud 40 70 28 06 971 74 025
Finnmark 21 05 10 09
21 05 10 00
917 81 122
Hedmark 407 02 804 482 98 060
Hordaland 407 02 812 992 02 355
Møre og Romsdal 70 32 19 50 917 81 122
Nordland 75 42 67 10 917 81 122
Nord-Trøndelag 74 73 30 30 917 81 122
Oppland 407 02 805 950 94 225
Oslo 21 06 97 00 452 16 220
Rogaland 52 04 74 10 / - 00 992 28 677
Sogn og Fjordane 57 01 62 70 991 58 008
Sør-Trøndelag 73 43 84 00 917 81 122
Telemark 407 02 808 993 99 323
Troms 407 02 819 917 81 122
Vest-Agder 407 02 810 957 90 514
Vestfold 33 51 32 00 993 89 470
Østfold 69 01 02 20 480 42 190