Akutt reparasjon av hjelpemidler

Ordningen med akutt reparasjon gjelder alle dager mellom klokken 08-24, og omfatter alle hjelpemidler utlånt av NAV som kan sette deg i en nødsituasjon ved funksjonsfeil eller sammenbrudd.

Hvis du har akutt behov for å få hjelp til reparasjon av hjelpemidlet ditt kontakter du hjelpemiddelsentralen i fylket.

Utenom vanlig arbeidstid er det innført en telefonvaktordning. Vakten vil vurdere og avtale med deg hvilke tiltak som skal iverksettes ut i fra din situasjonsbeskrivelse.

Fylke Åpningstid Kveldstid, helger og helligdager
Akershus 21 06 97 00 452 16 220
Aust-Agder 37 41 92 07 957 90 514
Buskerud 31 02 90 50 971 74 025
Finnmark 21 05 10 09
21 05 10 00
917 81 122
Hedmark 62 02 33 00 482 98 060
Hordaland 53 04 03 00 992 02 355
Møre og Romsdal 70 32 19 50 917 81 122
Nordland 75 42 67 10 917 81 122
Nord-Trøndelag 74 73 30 30 917 81 122
Oppland 61 41 80 80 950 94 225
Oslo 21 06 97 00 452 16 220
Rogaland 52 04 74 10 / - 00 992 28 677
Sogn og Fjordane 57 01 62 70 991 58 008
Sør-Trøndelag 73 43 84 00 917 81 122
Telemark 35 11 37 26 993 99 323
Troms 77 28 33 00 917 81 122
Vest-Agder 38 53 02 00 957 90 514
Vestfold 33 51 32 00 993 89 470
Østfold 69 01 02 20 480 42 190