Bildetolktjenesten

Du kan ringe bildetolktjenesten på sip@bildetolk.no, mandag til fredag, kl. 08.00-20.00.

Driftsmelding

  • Behov for å teste om lyd, bilde og tekst fungerer? [07.10.15]
    Vi har opprettet to sip-adresser som du kan ringe for å prøve ut om lyd, bilde og tekst fungerer. Adressene er åpne hele døgnet. Du kan ringe inn på echo@t-meeting.se eller 3246@t-meeting.se.

Om bildetolking

Bildetolktjenesten tilbyr tolking gjennom skjerm. Bildetolken er i et tolkestudio hos bildetolktjenesten og er ikke selv på oppdragsstedet. Du kan bruke tjenesten til å tolke telefonsamtaler og møter der hørende og døve ønsker å snakke sammen. Bildetolktjenesten tilbyr både skrivetolking og tegnspråktolking. For å ringe inn til bildetolketjenesten gjennom telefon, ringer du 21 02 37 00.

Mer informasjon

Hvis du ønsker mer informasjon om bildetolktjenesten kan du ta kontakt med din lokale hjelpemiddelsentral eller bildetolktjenesten på nav.bildetolktjenesten@nav.no.

På tegnspråk

Denne siden kan du også se på tegnspråk.