Tilskudd til bil til arbeid og utdanning

Har du nedsatt funksjonsevne og har behov for bil til å komme deg til og fra arbeid eller utdanning ut over videregående skole, kan du søke om tilskudd til bil. Tilskuddet er behovsprøvd.

Ved behovsprøving tas det hensyn til eventuell ektefelles inntekt og forsørgelse av barn under 18 år. Dersom alminnelig inntekt før særfradrag overstiger 6G (grunnbeløpet i folketrygden), gis det ikke tilskudd til bil.

Valg av bil

Får du innvilget tilskudd til kjøp av bil kan du selv velge hvilken bil du skaffer deg. Du må selv sørge for at bilen er hensiktsmessig for deg, og at den kan tilpasses dine behov. Kommunehelsetjenesten eller bilsenteret kan gi informasjon om hvilke biltyper som egner seg for din funksjonsnedsettelse.

Velger du en bil som koster mindre enn du har fått tilskudd til, blir tilskuddet begrenset til bilprisen. Du kan i tillegg få stønad til nødvendig spesialutstyr og tilpasning av bilen.

Bytte av bil

Du kan fritt bytte bil så mange ganger du vil. Etter 8 år kan du søke om ny stønad. I løpet av disse 8 årene råder du over bilen som du vil.

Dersom helsetilstanden din endrer seg slik at du har behov for en spesialtilpasset kassebil, kan du få stønad til dette uavhengig av når du fikk forrige stønad.