Spesialutstyr og tilpasning

Uavhengig av om du kan få støtte fra NAV for å kjøpe en bil eller om du må betale hele bilen selv, kan du få spesialutstyr og tilpasning av bilen som er nødvendig på grunn av funksjonsnedsettelsen.

Får du innvilget tilskudd til spesialutstyr eller tilpasning dekker NAV hele kostnaden. Du får også dekket utgifter til opplæring i bruk av utstyret fullt ut.

Hva er spesialutstyr?

Spesialutstyr er utstyr som ikke kan leveres fra bilfabrikk, men som må bygges inn i bilen av en bilombygger. Eksempler på spesialutstyr er håndbetjening av gass/brems og utstyr for innlasting av rullestoler.

Spesialutstyr skal alltid kjøpes inn av NAV. Du får ikke refundert utstyr du kjøper selv.

Kommunehelsetjenesten (ergo- eller fysioterapeut) eller bilsenteret kan hjelpe deg med å velge hensiktsmessig løsning tilpasset dine behov.